സ്വർഗ്ഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും | Swargeeya Shilpi | Immanuel Henry | Sharun Varghese | GodLovesYou

ഈ പ്രത്യാശ ഗാനം എത്ര കേട്ടാലും മതിയാകില്ല തീർച്ച..Sharun Varghese-ന്റെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞ വരികളും സംഗീതത്തിലൂടെ, Immanuel Henrry-യുടെ മനോഹരമായ ആലാപത്തിലൂടെ കേൾക്കാം..ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ..ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ..

Banner- @God Loves You
Lyrics | Music – SHARUN VARGHESE.
Singer- IMMANUEL HENRY
Keyboard- BLEMIN.
Violin- SUBIN.
Camera & Editing- Finny Adam(@AMEN TV )

Please Subscribe Our Channel
▼▼
https://www.youtube.com/c/GodLovesYouOfficial

Follow Us On Facebook
▼▼
https://www.facebook.com/godlvsyou

Follow Us On Instagram
▼▼
https://www.instagram.com/godlovesyouofficial

????????????????-???????????????????????? ????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????? @God Loves You ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????-???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ????????????????????????????????. ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????.

#SWARGEEYASHILPI

Tags: nirav creations christian songs malayalamholy beats candles bandpowervision tvzionclassicsreji narayanand-musicstmchristian devotional songspastor anish kavalam officialkester hitsdr. blesson memana songsanil adoorgod loves youjesus is alivemaria koladycandles band kottayamshalom tvmalayalam christian songscelebrantsindiachannelswargeeya shilpiswargeeyashilpiimmanuel henrysharun vargheseswargeeya shilpiye nerilswargeeya shilpiyemalayalamimmanuelhindi

You might like

Leave a Reply